Energetický Prostor

 

 je aspekt bytí, který je stejně přítomný a potřebný jako vzduch, který dýcháte...

  • Tento prostor má určitou vibraci.

  • Zdá se vám povědomý, i když si nepamatujete, že byste ho už někdy vědomě vnímali.

  • Je to pocit domova.

  • Je to něco nového ale zároveň velmi známého...

  • Krása toho prostoru spočívá v tom, že se cítíte se vším propojení a v míru.

  • Vnímáte, že všechno je správně.

  • Vnímáte vnitřní radost a extázi.

  • Získáváte pocit propojenosti se svým vnitřním prostorem a také napojení na hlubší pravdu, něco, co existuje za hranicí našeho běžného vnímání skutečnosti...

  • Připojte se ke komunitě NAKED LIFE a žij život spojený se svou vnitřní podstatou >>

Těším se na vás uvnitř!

Stanislav Procházka

NAKED LIFE